Leiderschap

Belang

 Het succes van zowel organisaties als projecten hangt sterk af van de kwaliteit van de leider. De psyche van de leider heeft grote invloed op de cultuur van de organisatie/het project (voelen mensen zich veilig?) en hoe er wordt samengewerkt.

Succesvolle teamontwikkeling van projectteams en managementteams begint bij goed inzicht en bewustwording van de leider (manager, directeur etc.)

Typen

 Wij gaan uit van twee typen leiders:

  1. De charismatische leider: gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen, de ontwikkeling van zijn mensen en het realiseren van een team.
  2. De taakgerichte leider: geeft heldere opdrachten en zorgt voor structuur en richting.

Wanneer een leider geheel taakgericht is, is er het gevaar dat hij/zij te rigide wordt.
Wanneer een leider enkel charismatisch is, dan houdt de organisatie vaak op met bestaan als de leider wegvalt.
De ideale leider is de leider die van beide typen iets in zich heeft.


Onze diensten

Coaching