Mensen

Team

 • Anas Hendriks
  Projectmanager

  Anas Hendriks… is een ervaren projectmanager voor complexe projecten in risicovolle omgevingen. Hij heeft een achtergrond in werktuigbouwkunde, bedrijfskunde en projectmanagement. Na in binnen- en buitenland projecten uitgevoerd te hebben in de olie- en gasindustrie is hij nu actief in meerdere sectoren.

  Met deze achtergrond en ervaring is hij een goede gesprekspartner op alle niveaus en is hij snel in staat zowel technisch als organisatorisch uitdagingen te doorgronden en aan te pakken. Door goed te luisteren en open dialoog aan te gaan met betrokkenen is Anas in staat partijen samen te laten werken aan een gedragen eindresultaat. Hij vindt het belangrijk om op een betrokken wijze te investeren in samenwerking en verbondenheid, zonder daarbij resultaat uit het oog te verliezen. Dat leidt naast het gewenste projectresultaat ook tot een cultuur waarin iedereen het beste uit zichzelf haalt.

 • Paul van der Plas
  Projectmanager

  Paul van der Plas...  heeft zich de afgelopen jaren vanuit de techniek ontwikkeld in projectmanagement. Daardoor is hij in staat zowel vanuit een helicopterview als in detail een project te doorgronden. Paul is zeer goed in staat om in grote complexe projecten de dwarsverbanden te zien en te managen. Hij doet dit door op een gelijkwaardige manier de verbinding te zoeken met de verschillende partijen en deze te richten op het gemeenschappelijke doel. Hij heeft ruime ervaring in Projectmanagement en specifieke kennis en ervaring in Projectplanning en Cost control. Paul gebruikt zijn jarenlange expertise om als adviseur andere organisaties te helpen de eigen processen en werkwijzen te doorgronden en te verbeteren.

 • Denise Schrader
  Projectmanager

  Denise Schrader is een zeer gedreven en toegewijde projectmanager met ervaring in het organiseren en structureren van complexe projecten in een sterk veranderende omgeving. De afgelopen jaren heeft ze zich voornamelijk gespecialiseerd in de verschillende projectmanagement disciplines als Project Control en Cost Control, Contract en Change Management en Quality Assurance. Denise heeft naast een projectmanagement opleiding ook een bouwtechnische achtergrond, waardoor het werken met technische teams soepel verloopt en het optimale uit de projectteams gehaald kan worden. Ze is een projectmanager die vasthoudend is in het nastreven van het resultaat, zonder de onderlinge verhoudingen uit het oog te verliezen. Denise is Prince2 Practitioner gecertificeerd.

 • Juliëtte Cortet
  Bureaumanager/Projectmanager

  Juliëtte Cortet… is een bevlogen projectmanager en kenmerkt haar projectmanagement stijl door betrokkenheid en een motiverende aanpak. Juliette heeft een achtergrond in zowel Bouwtechnische Bedrijfskunde als Sociale Geografie. Zij is inzetbaar in alle facetten van het bouwprojectmanagement. Juliette heeft ruime ervaring met maatschappelijk vastgoed en multifunctionele accommodaties. Behalve aandacht voor het ‘gebouw’ heeft zij ook oog voor de fysieke omgeving en de wijze waarop dit gebruikt en beleeft wordt. In de rol van projectmanager stuurt zij op kwaliteit en projectresultaat. Het opbouwen van goede relaties vanuit respect, wederzijds vertrouwen en inhoudelijke expertise zijn voor haar belangrijke aspecten. Een positieve werksfeer staat bij haar voorop, wat ten goede komt aan de kwaliteit en de projectresultaten. Zij is goed bekend met de principes van High Reliability Projectmanagement.

 • Ronald Warmerdam
  Programma- en projectmanager

  Ronald Warmerdam... een gedreven projectmanager die zijn sporen heeft verdiend in bouwproject management. Zijn werkwijze kenmerkt zich door de vraag van de opdrachtgever eerst uitvoerig te verkennen en helder te formuleren voordat het project start. Vervolgens zal hij diverse opties om het project aan te pakken overwegen om tot een projectstrategie te komen die past bij de vraag. Ronald zijn passie ligt in het bedenken van een unieke, creatieve projectaanpak, passend bij dat ene specifieke project. De betrokken partijen worden uitgedaagd over hun vakgebied heen te kijken om kansen en mogelijkheden te verkennen. Ronald is gedreven om een hecht team te smeden van alle betrokken partijen. Hij heeft oog voor de uiteenlopende belangen maar stuurt bovenal scherp op het einddoel.

 • Bernard Sluis
  Verandermanager

  Bernard Sluis... inmiddels alweer 10 jaar actief als organisatieadviseur in zeer diverse verandervraagstukken. Binnen Plan B helpt hij projectmanagers, -teams en -organisaties de eigen vraagstukken te doorgronden en adviseert bij de opzet en opstart van het project. Bij vastgelopen projecten daagt hij de betrokken partijen uit op zoek te gaan naar achterliggende redenen en patronen van succes en falen en helpt hen bij een alternatieve aanpak. “Plan B”. Bernard is zeer gedreven in het losmaken van passie, ambitie en wilskracht bij mensen. Bernard is expert in competentie-, performance- en projectmanagement. Hij heeft veel ervaring in de coaching en training van projectmanagers en teams. Hij wisselt zijn werk als interim verandermanager af met het begeleiden van cultuurveranderings en MD programma’s. Hij heeft veranderprojecten uitgevoerd in de sectoren: energie, telecom, aannemerij, woningbouw, handelsondernemingen. Bernard Sluis is Insights geaccrediteerd.

 • Martijn te Roller
  Technisch adviseur en vastgoedmanagement

  Martijn te Roller...Een zeer gedreven technisch en financieel beheerder met een focus op de opdrachtgever en de huurders. Martijn draagt zorg voor het dagelijks beheer van de panden en laat het (groot) onderhoud op gezette tijden uitvoeren. Ook de financiële administratie van de panden is Martijn op het lijf geschreven. Martijn is ca. 15 jaar werkzaam in de bouw- en vastgoedwereld. De passie van Martijn is ervoor te zorgen dat de huurders tevreden zijn, want een tevreden huurder is een duurzame huurder. Huurders zijn tevreden doordat zij zich dagelijks richten op hun eigen business en niet worden afgeleid. Kernwaarden in het dagelijks werk zijn samenwerken, integriteit, vertrouwen en enthousiasme!