Programmamanagement

Waarom?

Grote investeringsopgaves bestaan vaak uit meerdere projecten die tegelijkertijd gerealiseerd worden om een integraal eindresultaat te bereiken. Deze projecten kunnen afzonderlijk als project ingericht, aangestuurd en uitgevoerd worden. De samenhang tussen de projecten is echter zodanig dat de projecten elkaar zullen beïnvloeden: de voortgang van het ene project is bepalend voor het resultaat van het andere project. Daarnaast zijn de beschikbare middelen, waar alle projecten uit putten, vaak schaars (budget, mankracht, tijd, kennis). En er moeten keuzes gemaakt worden welke het afzonderlijke projectbelang overstijgen.

Wat doen wij?

Een programma manager stuurt de diverse projectmanagers aan en houdt het overzicht. Hij is de schakel naar de opdrachtgever en adviseert over de beslissingen die genomen moeten worden.

De Plan B programma manager bewaakt overall planning, de resource planning, het budget en de programmastrategie. Het succes van een complex geheel aan projecten wordt vaak bepaald door meerdere succesfactoren in afzonderlijk projecten die grote invloed op elkaar hebben. Een goed doordachte voorbereiding is noodzakelijk. Plan B heeft de ambitie om samen met de opdrachtgever de doelstellingen en de specifieke uitdagingen grondig te verkennen.
Hiervoor is creativiteit, denken in scenario’s en kennis van de kant en diens processen van groot belang. Dit doen we graag, maar wel samen met de opdrachtgever. Alleen zo komen we tot een unieke oplossing voor uw vraagstuk.


Onze diensten