Project Start Up

Wat doen we?

Het succes van projecten schuilt in een goede start en een top team.

Plan B start al haar eigen projecten op met een gedegen Project Start Up en faciliteert Project Start Ups voor opdrachtgevers.

We helpen de opdrachtgever en het projectteam (eventueel alle betrokken partijen) het project goed te doordenken en zo problemen gedurende het project te voorkomen. Tegelijkertijd werken we de projectorganisatie uit. Waarbij we de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling inzichtelijk maken en de communicatie- en rapportagelijnen vaststellen. Daarnaast verkennen we een effectief samenwerkingsmodel en stellen vast wat dit vraagt van het gedrag van de teamleden.

Per project worden in nauw overleg met de opdrachtgever specifieke doelstellingen en resultaten bepaald. De inhoud, vorm en duur is afhankelijk van de aard en doelstellingen van het project.