Projectmanagement

Werkwijze

Plan B kan het volledige projectmanagement van uw vastgoedontwikkeling verzorgen. Van het verkennen van het allereerste idee tot en met het begeleiden van de uitvoering en de ingebruikname. Daarnaast worden wij ook regelmatig gevraagd om vastgelopen projecten vlot te trekken.

Onze werkwijze kenmerkt zich door uw vraag eerst grondig te verkennen en helder te formuleren. Wat maakt dit project uniek? Wat zijn de verwachtingen en mogelijke tegenstrijdigheden? Wat zijn specifieke uitdagingen? Is het haalbaar? Etc.

Op basis van deze analyse doordenken we mogelijke scenario´s en methoden van aanpak en krijgt u een “Plan B” visie op uw vraag. Vervolgens wordt in overleg een definitief Plan van Aanpak uitgewerkt. Hiermee voorkomen we dat we in de uitvoering voortdurend ad hoc moeten reageren op zaken die op het project afkomen. We zijn ons natuurlijk wel bewust van de dynamische omgeving waarin projecten plaatsvinden en managen deze omgeving actief.

Focus op het eindresultaat

Een goed plan is het begin. Of de uitvoering van uw project leidt tot een succesvol eindresultaat hangt ons inziens grotendeels af van de samenwerking binnen het project.

Plan B laat het projectteam en de projectomgeving beter samenwerken. Samen met de opdrachtgever stellen we de kritische succesfactoren vast en hier sturen we scherp op. Elk project kent unieke oorzaken voor succes en falen.  Deze oorzaken zijn vaak te herleiden tot de opzet van de projectorganisatie en de samenwerkings- en besluitvormingsprocessen binnen deze organisatie. Als de samenwerking goed loopt en de projectstructuur staat als een huis, dan volgt betrokkenheid en focus op het projectdoel. Specialisten durven over hun vakgebied heen te kijken en in plaats van de gebruikelijke suboptimale oplossingen uit te werken, werkt het team integraal aan het beste ontwerp voor uw unieke project.


Onze diensten