Risico analyse

Belang

Projecten brengen vaak risico’s met zich mee. Deze kunnen voor veel onrust zorgen. Als projectmanager wil je deze risico’s daarom zoveel mogelijk in beeld hebben en een realistisch beeld vormen van de kans dat het risico optreedt. Daarnaast wil je op voorhand nadenken over een te treffen maatregel om het risico beheersbaarder te maken. Een risico kan optreden op verschillende gebieden. De impact van risico’s kan zijn dat projectbudgetten worden overschreden, de planning niet wordt gehaald of dat niet wordt voldaan aan de gestelde eisen en verwachtingen.

 

Wat kunnen wij doen?

Een gedegen risicoanalyse is onlosmakelijk verbonden met goed projectmanagement. Plan B kan u adviseren over de implementatie van risicomanagement binnen uw projecten.

Door de risico’s vooraf inzichtelijk te maken bent u in staat om pro-actief benoemde risico’s te managen. Risico‘s kunnen door beheersmaatregelen worden voorkomen, verminderd of worden overgedragen.

Plan B kan u ondersteunen (door het organiseren van risicosessies met betrokken partijen) met het zo volledig mogelijk in beeld brengen van de risico’s en het benoemen van beheersmaatregelen.

Onze uitdaging is om binnen uw project(en) openheid en duidelijkheid over de mogelijke risico’s te creëren en deze te samen met beheersmaatregelen in beeld te brengen zodat u een goed en beheersbaar project kunt realiseren.