Stakeholderanalyse

Belang

Elk project heeft meerdere belanghebbenden. Sommige belanghebbenden zijn erg duidelijk aanwezig zoals bijvoorbeeld u als opdrachtgever, uw klant of eindgebruiker, en de projectmanager. Er zijn echter ook vaak veel partijen die belang hebben bij het project zonder dat ze duidelijk zichtbaar zijn, zoals een bepaalde milieu-organisatie of een buurtvereniging.

 

Wat houdt het precies in?

Een stakeholderanalyse geeft inzicht in alle belanghebbenden rondom het project, zowel binnen het project als daarbuiten.

Er wordt onder andere inzichtelijk gemaakt:

  • Wie er belang hebben bij het project
  • Wat hun belang is
  • Hoe ze tegenover het project staan (positief, negatief of neutraal)
  • Wat voor macht ze hebben (geld, regelgeving, kennis etc.)
  • Hoeveel macht ze hebben
  • De relaties tussen de stakeholders onderling

Na deze analyse kan voor elke stakeholder of stakeholdergroep bepaald worden welke aanpak het meest geschikt is om ervoor te zorgen dat de stakeholder het project niet in de weg gaat staan. Hierbij wordt ingegaan op de vraag in hoeverre stakeholders binnen het project betrokken moeten worden en/of op welke manier de stakeholders geïnformeerd moeten worden over de voortgang van het project.

Deze analyse zorgt ervoor dat u op voorhand goed hebt doordacht hoe u de belanghebbenden van uw project gaat managen. Dat ervoor zorgt dat risico’s met betrekking tot de verschillende belanghebbenden geminimaliseerd worden.