Home / Cases / Datacenter KPN

Datacenter KPN

Opdrachtgever KPN wil in de snel groeiende markt van datacentra haar marktaandeel vergroten door innovatieve datacentra te realiseren met een hoog beschikbaar en betrouwbaar vermogen op zaal.

Om snel aanbod te kunnen realiseren werd op basis van een voorlopig ontwerp met de bouw gestart en werd, tijdens de voorbereiding en uitvoering, het ontwerp en de engineering verder gezamenlijk ontwikkeld. De bouwtijd kon nog extra verkort worden door een bestaand datacenter verder uit te bouwen.

Doordat snelheid van realisatie het belangrijkste criterium was, en het ontwerp nog niet uitvoeringsgereed was bij start bouw, diende de projectorganisatie en de bijbehorende procedures zeer helder en eenduidig vastgelegd te worden. De communicatie bleek cruciaal. De korte lijnen tussen ontwerpteam, aannemer, mantelleveranciers en de beheerorganisatie leverden tijdswinst op die bij een reguliere aanpak vaak verloren gaat.

Het project is uitzonderlijk snel gerealiseerd en was direct operationeel. De fasering van de oplevering werd bepaald door de klanten die de datazalen in gebruik namen. Hiermee zijn de projectafronding en beheerfase vloeiend in elkaar overgelopen.

Projectdetails
Omschrijving:Ontwerp en bouw van een datacenter
Opdrachtgever:KPN
Investering:€ 60+ miljoen
Jaar:2008-2010
Rol van Plan B:Projectmanagement

Meer weten?

Neem contact op met Ronald.

rwarmerdam@planb-advies.nl
+31 (0)88 099 89 01

Ronald zijn passie ligt in het bedenken van een unieke, creatieve projectaanpak, passend bij dat ene specifieke project. De betrokken partijen worden uitgedaagd over hun vakgebied heen te kijken om kansen en mogelijkheden te verkennen. Lees meer