Home / Verandermanagement

Verandermanagement

Leervermogen

Het verhogen van de creativiteit en leervermogen is volgens Plan B dé manier om complexiteit en de snelheid van veranderingen te kunnen beïnvloeden. Leiderschap (voorbeeldgedrag) speelt hierbij een belangrijke rol. Plan B helpt organisaties de onderliggende patronen die het leervermogen in de weg staan te begrijpen. We doen dit op zowel individueel niveau als op team- en organisatieniveau.

Organisaties als een sociaal systeem

Er zijn vele manieren om naar organisaties te kijken. Plan B kijkt naar organisaties als naar een sociaal systeem. Een systeem waarin succes of falen voor negentig procent bepaald wordt door de dagdagelijkse interactie en samenwerking. Komen we tot beslissingen samen? Delen we informatie? Vertrouwen we elkaar en geven we elkaar feedback? Leren we van elkaar? Strategieën, structuren, systemen en procedures zijn uiteindelijk een resultaat van het samenwerkingsproces van mensen.

Hoe?

Diagnosefase De kloof tussen de ambities van een organisatie en de werkelijke prestaties wordt gedegen geanalyseerd. Daarna draait alles om zelfreflectie. In veel organisaties vinden we vaak ‘iets’ van elkaar. We vinden iets van het management of het beleid, van de andere afdelingen, van de eigen collega’s, van de klanten, etc.. Gedragspatronen die we vaak tegenkomen zijn: ‘toon aan dat het niet aan mij ligt’, ‘mijd confrontaties’, ‘breng vooral positief nieuws’.

Bij Plan B advies draait ieder verandertraject om zelfreflectie. Beginnend bij het senior management stellen we bijvoorbeeld de volgende vragen; Wat is mijn invloed op de ineffectiviteit? Hoe dragen wij als team bij? Wat zijn collectieve ineffectieve patronen?

Bijleren Na de diagnosefase volgt de bijleerfase. Plan B ondersteunt bij het ontwikkelen van een maatwerkprogramma waarvan de organisatie zelf eigenaar is. Plan B intervenieert alleen indien nodig. Na bewustwording van de eigen leeropgaven begint het oefenen met ander gedrag. Hierbij is herhaling en aansluiting op de eigen persoonlijkheid en karakter bepalend in het succes.

Inslijten Naarmate het nieuwe gedrag effectief wordt toegepast, wordt de beperkingen in de systemen, structuren, processen en procedures ervaren. In de inslijtfase wordt de omgeving aangepast. Verder helpt Plan B evaluatie- en feedbackmechanismen te verankeren in de organisatie.

Binnen Plan B is Bernard Sluis verantwoordelijk voor de trajecten in Verandermanagement (leiderschap, teamontwikkeling en organisatie ontwikkeling). Bernard Sluis is auteur van het boek High Reliability Projectmanagement en ervaren spreker over onderwerpen als: Leiderschap in complexe projecten, middelmanagement, en leiderschap in High Reliability Organisaties.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard.

bsluis@planb-advies.nl
+31 (0)6 15 00 25 04

Bernard is inmiddels alweer 10 jaar actief als organisatieadviseur in zeer diverse verandervraagstukken.
Hij is expert in competentie-, performance- en projectmanagement.